XBRLogic, an independent US-based quality evaluator, publishes these ranking

XBRL Quality Score - Q1 2021

XBRL Quality Score - Q4 2020

XBRL Quality Score - Q3 2020

XBRL Quality Score - Q2 2020

XBRL Quality Score - Q1 2020

XBRL Quality Scores

XBRL Quality Score - Q4 2019

Want to file high-quality iXBRL reports with the CIPC?

XBRL Quality Scores

XBRL Quality Scores

XBRL Quality Scores

XBRL Logic